Aktuelnosti

1.Razredi:
»» I-1 Petak 04.01.2019. u 11h
»» I-2 Utorak 08.01.2019. u 11:30h
»» I-3 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h
»» I-4 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11:30h
»» I-5 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11:30h
»» I-6 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h

2.Razredi:
»» II-1 Ponedjeljak 07.01.2019. u 12h
»» II-2 Utorak 08.01.2019. u 12h
»» II-3 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h
»» II-4 Ponedjeljak 07.01.2019. u 12h
»» II-5 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h
»» II-6 Utorak 08.01.2019. u 11h

3.Razredi:
»» III-1 Utorak 08.01.2019. u 10h
»» III-2 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h
»» III-4 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h
»» III-5 Utorak 08.01.2019. u 11h

4.Razredi:
»» IV-1 Ponedjeljak 07.01.2019. u 12h
»» IV-2 Srijeda 09.01.2019. u 11h
»» IV-4 Srijeda 09.01.2019. u 12h
»» VI-5 Ponedjeljak 07.01.2019. u 11h